Blog

Zvučna izolacija – Akustik Gips 33PU

Idealno rešenje za solidnu zvučnu izolaciju male debljine kod adaptacija postojedih zidova.

Panel Akustik Gips 33PU sastoji se od kombinacije gips kartonske ploče debljine 12.5mm i zvučno izolacionog granuliranog poliuretana tipa Reg-pol gustine 120 kg/m3 debljine 20mm.

Ukupna debljina zvučno izolacionog panela je cca 33mm.

Dimenzije ploče: 1000 x 1000mm

Panel Akustik Gips 33PU prevashodno je namenjen brzoj i jednostavnoj popravci zvučne izolacije tankih i loših pregradnih zidova izmedju dva stana ( zidovi od opeke na kant, šupljeg bloka debljine 10 ili 12cm, siporeksa, tankog betona i sl. ).

Nivo zvučne izolacije:

Proračunska Zvučno izolaciona mod pregradnog zida od šupljeg bloka debljine 12cm bez zvučne izolacije.

Realni indeks ugradjene pregrade na objektu:

Rw’=38dB

Proračunska Zvučno izolaciona mod pregradnog zida od šupljeg bloka debljine 12cm sa zidnom oblogom od Akustik Gips 33PU panela.

Realni indeks ugradjene pregrade na objektu:

Rw’=50dB

Postupak lepljenja zvučno izolacionih ploča na postojeći zid

  • Ugradnja je jednostavna pomodu fleksibilnog cementnog lepka ili lepka za gips:
  • Pre lepljenja na malterisan zid potrebno je naneti podlogu CS 94 ili bar nakvasiti zid.
  • U slučaju lepljenja na ved okrečen zid, prethodno se na zid mora obavezno naneti odgovarajudi prajmer i proveriti nosivost podloge.
  • Lepljenje se vrši cementnim lepkom ili lepkom za gips, širokom nazubljenom špahtlom. Praktično, može se koristiti klasičan ili malo kvalitetniji fleksibilni lepak za keramiku ili klasičan lepak za lepljenje gips karton ploča. Po potrebi u slučaju neravnina ploče se mogu lepiti i po sistemu „pogača“
  • Nakon stezanja lepka, površina ploča se obradjuje i priprema za molersko farbarske radove kao i klasične gips kartonske obloge.
Scroll To Top