Prikaz 1–20 od 22 rezultata

Bočni meni
Zatvori

Tekadom 1200°C

Za zaptivanje i popravku fuga gde je potrebna visoka temperaturna postojanost (do 1200 ˚C) i vatrootpornost.

Tekadom 1200°C je jednokomponentna vatrootporna zaptivna masa na bazi anorganskih silikata. Upotrebljava se za brze popravke kamina, peći, dimnjaka, vatrootporne cigle.

Zatvori

Tekadom Acryl

Za zaptivanje poroznih građevinskih materijala koji su izloženi manjim opterećenjima.

Tekadom Acryl je jednokomponentna zaptivna masa na osnovi akrilatne disperzije, koja služi za zaptivanje poroznih materijala u unutrašnjim prostorima. Prenosi dilataciju do 10%.

Zatvori

Tekadom Bitumen

Za lepljenje i zaptivanje na krovovima.

Tekadom Bitumen je jednokomponentna masa za zaptivanje sa topiteljima na bazi bitumena. Upotrebljava se za lepljenje i zaptivanje na krovovima.

Zatvori

Tekadom Parquet

Za završne radove kod polaganja parketa.

Tekadom Parquet je jednokomponentna zaptivna masa na osnovi akrilatne disperzije za zapunjavanje i zaptivanje fuga koje nastaju između parketa i drugih materijala.

Zatvori

Tekafix BT

Za pričvršćivanje poroznih građevinskih materijala i stiropora.

Tekafix BT na akrilatno disperzionoj osnovi je namenjen pričvršćivanju i lepljenju različitih poroznih materijala bez zavrtnjeva i moždanika.

Zatvori

Tekafix Mirror

Za lepljenje ogledala na različite podloge.

Tekafix Mirror je trajnoelastična, neutralna, siikonska jednokomponentna zaptivna masa, koja se upotrebljava za lepljenje ogledala.

Zatvori

Tekaflex PU 15

Za zaptivanje dilatacionih fuga gde su prisutne velike dilatacije i opterećenja.

Tekaflex PU 15 za građevinarstvo je jednokomponentna poliuretanska zaptivna masa za zaptivanje dilatacionih fuga u građrvinarstvu.

Zatvori

Tekaflex PU 40

Za zaptivanje i lepljenje metalnih materijala.

Tekaflex PU 40 za građevinarstvo je jednokomponentna poliuretanska zaptivna masa za zaptivanje dilatacionih fuga u građevinarstvu i za lepljenje građevinskih i metalnih materijala.

Zatvori

Tekapur Bitumen Adhesive

Za lepljenje izolacionih materijala na spoljne strane podrumskih prostora, zaštićenih bitumenskim materijalima.

Tekapur Bitumen Adhesive je nisko ekspanziska jednokomponentna poliuretanska pena namenjena pričvršćivanju izolacijskih materijala pomoću montažnog pištolja na bitumenske podloge. Očvršćuje pomoću vlage iz vazduha.

Zatvori

Tekapur Cleaner

Za čišćenje sveže poliuretanske pene.

Koristi se kako za čišćenje pištolja tako i za ručno čišćenje alata i radnog mesta. Čisti i uklanja masnoće sa gvožđa, čelika, hroma, aluminijuma, nelakiranog drveta, mermera i kamena. Uklanja masnoće, ulja, katran, vosak, ostatke politura, lepkova i svežih zaptivnih masa.

Zatvori

Tekapur Insulation Adhesive (spray)

Za lepljenje izolacionog materijala na građevinske površine.

Tekapur Insulation Adhesive je jednokomponentna pena koja ima izrazito nisku ekspanziju i namenjena je za pričvršćivanje izolacionih materiala. Očvršćuje pomoću vlage iz vazduha.

Zatvori

Tekapur Low Expansion (gun)

Za pričvršćivanje, lepljenje i zaptivanje građevinskih elemenata kao što su prozorske police, stepenice ili ukrasne lajsne.

Tekapur Low Expansion je nisko ekspandirajuća jednokomponenetna poliuretanska pena namenjena za pričvršćivanje, lepljenje i zaptivanje uz pomoć montažnog pištolja. Očvršćava uz pomoć vlage iz vazduha.

Zatvori

Tekapur Low Expansion (spray)

Za pričvršćivanje, lepljenje i zaptivanje građevinskih elemenata kao što su prozorske police, stepenice ili ukrasne lajsne.

Tekapur Low Expansion je nisko ekspandirajuća jednokomponenetna poliuretanska pena namenjena za pričvršćivanje, lepljenje i zaptivanje. Očvršćava uz pomoć vlage iz vazduha.

Zatvori

Tekapur Standard (gun)

Za zaptivanje, montiranje, ispunjavanje, izolovanje i ugrađivanje

Tekapur Standard je jednokomponentna poliuretanska pena namenjena ugradnji putem pištolja. Očvršćava uz pomoć vlage iz vazduha.

Zatvori

Tekapur Standard (spray)

Za zaptivanje, montiranje, ispunjavanje, izolovanje i ugrađivanje.

Tekapur Standard je jednokomponentna poliuretanska pena, koja očvršćava uz pomoć vlage iz vazduha.

Zatvori

Tekapur Standard Winter (spray)

Za zaptivanje, montiranje, ispunjavanje, izolovanje i ugrađivanje na temperaturama do –10 ˚C.

Tekapur Standard Winter je jednokomponentna poliuretanska pena koja očvršćava uz pomoć vlage iz vazduha.

Zatvori

Tekapur Top Foam All Season

Za jednostavno zaptivanje, montiranje, ispunjavanje, izolaciju i ugradnju tokom cele godine.

Tekapur Top Foam All Season je jednokomponentna poliuretanska pena koja se stvrdnjava pomoću vlage iz vazduha.

Zatvori

Tekapur Universal (spray)

Za jednostavno zaptivanje , montiranje, ispunjavanje, izolovanje i ugrađivanje.

Tekapur Universal je jednokomponentna poliuretanska pena, koja očvršćava uz pomoć vlage iz vazduha.

Zatvori

Tekasil 300 °C Acetat

Za zaptivanje fuga koje su izložene višim temperaturama.

Tekasil 300°C Acetat je trajno elastična silikonska jednokomponentna zaptivna masa na acetatnoj osnovi, namenjena za zaptivanje fuga koje su izložene višim temperaturama.

Zatvori

Tekasil Neutral Profi

Za ugrađivanje stakla u drvene, aluminijumske i PVC okvire kao i za zaptivanje dilatacionih fuga.

Tekasil Neutral Profi je trajno elastična, neutralna, silikonska, jednokomponentna zaptivna masa za ugradnju stakla u drvene, aluminijumske i PVC okvire kao i za zaptivanje dilatacionih fuga.